Πρώτη Ημερίδα

 

 

Η πρώτη Ημερίδα- Εκδήλωση του Γραφείου Διασύνδεσης διοργανώθηκε στο Αργοστόλι, Κεφαλονιάς με θέμα την: «Επαναλειτουργία και Ανάπτυξη του Γραφείου Διασύνδεσης» και πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2011. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων, καθώς και της τοπικής κοινωνίας για την Επαναλειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης και η πληροφόρηση σχετικά με το έργο του Γραφείου. Την Ημερίδα χαιρέτισε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Την εναρκτήρια ομιλία έκανε ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου και Αντιπρόεδρος Α’ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καθηγητής Σωτήριος Σούλης και η κεντρική ομιλία της Ημερίδας είχε θέμα: «Επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση- επιμόρφωση» και πραγματοποιήθηκε από τον κ. Θεοτοκάτο Σπυρίδωνα, γενικό διευθυντή Ε.Α.Σ.Κ.Ι. Συμμετείχαν οι καθηγητές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων καθώς και οι Προϊστάμενοι των τμημάτων, οι οποίοι ανέπτυξαν τις ιδιαιτερότητες, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των αποφοίτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Η ημερίδα στέφθηκε με επιτυχία και υπήρξε μεγάλη ικανοποίηση από τους παρευρισκόμενους σχετικά με την κάλυψη του θέματος.

 

Φωτογραφία 1

 

Φωτογραφία 2

 

Φωτογραφία 3