Υποτροφίες VRIka! για σπουδές στη Γαλλία

 

Oι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουνε σπουδές στη Γαλλία σε μία από τις εξής τρεις Ανώτατες Σχολές – EDHEC, Grenoble Graduate School of Business, Telecom SudParis –  μπορούν ακόμα να υποβάλουν μία υποψηφιότητα στο πλαίσιο του προγράμματος VRIκα! έτσι, ώστε να επωφεληθούν από μία μείωση των διδάκτρων για συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα καθώς και την ισότητα του υπότροφου της Γαλλικής Κυβέρνησης (συμπεραλαμβανομένης και της περίθαλψης).

Μπορούν να κάνουνε την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.vrika.org/register/) καθώς και να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα για να πάρουνε αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τις συγκεκριμένες υποτροφίες (http://www.vrika.org/fr/programme-vrika-2011-2012/bourses-proposees/details-des-bourses-proposees.html). Και βέβαια μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα!.

 

Edouard Wiegert

Chargé de mission,

Service de coopération universitaire et scientifique

31, rue Sina – 10680 Athènes

T (30) 210 33 98 735 | Fax (30) 210 36 46 873

courriel ewiegert@ifa.gr

www.ifa.gr