Υποτροφία Κληρονομίας Σπυρίδωνος Μπαλτατζή για ευρύτερες σπουδές στην αλλοδαπή

Ανακοίνωση μίας υποτροφίας κληροδοτήματος Σπυρίδωνα Μπαλτατζή.

Πληροφορίες εδώ