ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΤο  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ανακοινώνει  την υλοποίηση του 2ου
κύκλου αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται
στους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων με
σκοπό την προαγωγή της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε επαγγελματίες, στελέχη
επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε όσους ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Ελληνικών και Ξένων
Πανεπιστημίων, καθώς επίσης και στελέχη αναγνωρισμένου επιστημονικού και
επαγγελματικού κύρους. Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται με την
υποστήριξη του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής
Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του ΕΑΠ. Ο χώρος και ο χρόνος διεξαγωγής των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθορίζεται κατά περίπτωση σε κάθε πόλη ανάλογα
και με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων. Με την λήξη κάθε προγράμματος
χορηγείται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Παρακολούθησης.Τα προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:

1.      Εφαρμοσμένη Στατιστική με την χρήση Excel (16 ώρες)

2.      Εφαρμοσμένη Οικονομετρία με την χρήση EViews και SPSS (16 ώρες)

3.      Ακαδημαϊκή Συγγραφή για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών (16 ώρες)

4.      Μεθοδολογία Έρευνας για Εκπόνηση Επιστημονικών Μελετών (16 ώρες)

5.      Χρηματοοικονομική Διοίκηση (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης
διάρκειας)

6.      Ανάλυση Επενδύσεων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)

7.      Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)

8.      Βασικές Τραπεζικές Σπουδές (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης
διάρκειας)

9.      Βασικές Σπουδές Επενδυτικής Τραπεζικής (32 ώρες ή εξ αποστάσεως
3μηνης διάρκειας)

10.  Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης
διάρκειας)

11.  Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (32 ώρες ή εξ
αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)

12.  Γενική Λογιστική (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)

13.  Λογιστική Εταιρειών (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης διάρκειας)

14.  Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (32 ώρες ή εξ αποστάσεως 3μηνης
διάρκειας)Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: μέχρι 29/02/2012

Έναρξη Παρακολούθησης: Αρχές Απριλίου 2012Για περισσότερες πληροφορίες (μεθοδολογία εκπαίδευσης, διάρκεια, κόστος
συμμετοχής, κ.λπ.) και για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα http://eeyem.eap.gr/activity/seminars2 ,

ή να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο ΕΕΥΕΜ,
στα τηλέφωνα :

κα Ιωάννα Μαρίνη: 2610-642718 και κα Θεοδώρα Δημακοπούλου: 2610-642739.