Υποτροφία μουσική σχολή ΤΕΙ

07/04/2012

Ο Δήμος Σερρών ανακοίνωσε ότι καθιέρωσε μουσική υποτροφία με την επωνυμία Χρήστος Σταματίου. Η εν λόγω υποτροφία απονέμεται σε όποιον Σερραίο ή Σερραία επιτύχει εισαγωγή με την υψηλότερη βαθμολογία σε μουσική σχολή των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 1.467,35 ευρώ και χορηγείται κάθε χρόνο και μόνο για το χρονικό διάστημα του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών που ορίζεται από τη σχολή του υποτρόφου.

Η υποτροφία χορηγείται στο σπουδαστή/στρια μετά από σχετική αίτηση, συνοδευομένη από τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) Βεβαιώσεις εγγραφής σε μουσική σχολή ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας κατά το ακαδηαϊκό έτος 2012-2013
β) Βεβαίωση της σειράς επιτυχίας.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατατίθενται στο διευθυντή του Δήμου Σερρών το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά την εγγραφή των υποψηφίων στη σχολή επιτυχίας των
Πληροφορίες στο τηλ. 23210-63621