Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., στα πλαίσια της συνεργασίας της με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ενημερώνει ότι δέχεται σπουδαστές Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. και Α.Ε.Ι για Πρακτική Άσκηση στους τομείς:
Marketing (Αθήνα)
Εξαγωγές (Κουφάλια-Θεσσαλονίκης)
Οικονομικών (Κουφάλια-Θεσσαλονίκης)

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING με την ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ