Είσαι φοιτητής(-τρια)/απόφοιτος(η) με διάθεση και δημιουργικότητα, με νέες και φρέσκες ιδέες και θες να αποκτήσεις εμπειρία πάνω στις ψηφιακές συλλογές και στα διαφορετικά τύπου σχήματα μεταδεδομένων; Τότε έλα να κάνεις την πρακτική σου άσκηση σε μας. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 3 μήνες με δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας με την Agro-Know μετά την περίοδο των 3 μηνών.

Αρμοδιότητες

- Επιμέλεια ψηφιακών συλλογών: καταγραφή νέων συλλογών, ανάλυση σχημάτων (DC, MODS, IEEE LOM etc.), αντιστοιχίες και μετατροπές σχημάτων (mappings), περιγραφή ψηφιακών αντικείμενων, ανάλυση μεταδεδομένων κτλ.

Προσόντα

- Φοιτητής(-τρια)/Απόφοιτος(η)) ΑΕΙ ή ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας

- Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας

- Άριστη χρήση Η.Υ.

- Γνώση Διεθνών Προτύπων Περιγραφής (π.χ. ΜARC, Dublin Core κτλ)

- Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

- Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

- Διάθεση για εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα μας www.agroknow.gr, το blog μας blog.agroknow.gr και κυρίως τις αξίες μας που αναλύονται στο blog post http://blog.agro-know.com/?p=419.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, επικοινώνησε μαζί μας στέλνοντας το βιογραφικό σου στο JLIB_HTML_CLOAKING αναφέροντας το όνομα της θέσης (Βιβλιοθηκονόμος) μαζί με οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείς σημαντική.

Για την εταιρεία:

H Agro-Know είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη ΜΜΕ που ειδικεύεται στην διαχείριση της γνώσης με σαφή εστίαση της έρευνας στην τεχνολογική καινοτομία για τη γεωργία, τα τρόφιμα και τη βιοποικιλότητα. Βοηθάει οργανισμούς και ανθρώπους να λύσουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και προκλήσεις χρησιμοποιώντας λύσεις που είναι ενημερωμένες και ενισχυμένες από δεδομένα υψηλής ποιότητας.

Είναι ενεργό μέλος διεθνών δικτύων όπως η Διεθνής Συνεργασία Ασφάλειας Τροφίμων (GFSP), η Διεθνής Πρωτοβουλία Ανοιχτών Δεδομένων για την Γεωργία και τη Διατροφή (GODAN), η Συμμαχία

Ερευνητικών Δεδομένων (RDA) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), αλλά και συνεργάτης του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένω Εθνών (FAO), του Πανεπιστημίου Μίσιγκαν (MSU) και της Digital Green.