Φορείς

Συνεργασία με αλλους φορείς

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για την εξασφάλιση σύνδεσης και επικοινωνίας με την αγορά εργασίας συνεργάζεται με τους ακόλουθους φορείς:

  • Επιχειρήσεις (Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα)
  • Φορείς προώθησης στην απασχόληση
  • Φορείς συνεχιζόμενης κατάρτισης
  • Φορείς Ερευνητικών προγραμμάτων
  • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα