Οφέλη του γραφείου διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Για τους σπουδαστές:

  • Αξιόπιστη πληροφόρηση για την αγορά εργασίας.
  • Άμεση πληροφόρηση για τις εξελίξεις επιμέρους κλάδων και των αντίστοιχων εργασιακών δικαιωμάτων.
  • Αξιόπιστη και επικαιροποιημένη ενημέρωση για δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών και επαγγελματική κατάρτιση.
  • Διευκόλυνση δεξιοτήτων για αποτελεσματικότερη εργασιακή σταδιοδρομία.

Για τους επιχειρηματίες - εργοδότες:

  • Συνεχή επαφή με τις επιστημονικές εξελίξεις διάφορων κλάδων και τις εφαρμογές τους στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Δυνατότητα επιλογής προσωπικού από ένα εγκεκριμένο - πιστοποιημένο όμιλο ατόμων.
  • Εκπαίδευση - κατάρτιση δυνητικών υπαλλήλων.
  • Άμεση και αξιόπιστη πληροφόριση για προσόντα.