Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Γραφεία Διασύνδεσης

Οριζόντια Δράση Γραφείων Διασύνδεσης Α.Ε.Ι.

Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ EURES:

http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=el

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Ίδρυμα Κοινονικών Ασφαλίσεων

Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων

Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

ΙΔΡΥΜΑΤΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Ίδρυμα Fulbright

Βρετανικό Συμβούλιο

Ελληνοαμερικανική Ένωση

Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Υποθέσεων DAAD

Ινστιτούτο Goethe

Γαλλικό Ινστιτούτο

Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ισπανικό Ινστιτούτο Cervantes

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Ινστιτούτο Pushkin (Ρωσία)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ιδιωτική εκπαίδευση

Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

http://www.thep.gr

http://www.e-paideia.net/

Περιοδικό «Πνεύμα»

Εφημερίδα "Το Καποδιστριακό"

Εργασία στην Πληροφορική και συναφή Θέματα:

Δικτυακός τόπος "ZHTEITAI" (Εκπομπή ΝΕΤ)

Εφημερίδα "Πρόσληψη" για την Απασχόληση και την Εκπαίδευση

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

AngloHigher® - Πληροφόρηση στην Αγγλόφωνη εκπαίδευση

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

KPMG

KYWALKER

DIORISMOS.GR

DEMOSIO


ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

RENTO.gr

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Παρατηρητήριο Απασχόλησης

νστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Πρόγραμμα Leonardo da Vinci

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Αλλοδαπής και Πληροφόρησης πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση

European Personnel Selection Office

European Job Mobility Portal - EURES

CORDIS Research and Development

Marie Curie Association
http://europa.eu.int/comm/...
http://www.mariecurie.org

Erasmus - Mundus Προγράμματα MSc

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

AIESEC

JADE HELLAS

National Hellenic Student Association (NHSA) of America

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

DISABLED.GR

e-ISOTIS

Autonomia EXPO 2007:

EU project: Training as Vehicle to Employment

VOCA project:

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

CAREER.EDU

jobs.ac.uk (Αγγλία)

academics.com (Γερμανία)

academictransfer.nl (Ολλανδία)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ένθεσις