Αναζήτηση Εργασίας στο Εξωτερικό

EURES – Η ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα

ΟΑΕΔ – Προσφορά εργασίας στην Ευρώπη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – Προκηρύξεις Θέσεων σε διεθνείς οργανισμούς

EUROGUIDANCE (Για εργασία και σπουδές σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα)

EURO INFO CENTRES Business Opportunities for Europe

EPSO THE EUROPEAN PERSONNEL SELECTION OFFICE

Cedefop Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

Μονάδας Διεθνούς Σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


EURAXESS The European Researcher's Mobility Portal


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

EUR LEX H πρόσβαση στο δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης

 

Διάφορες άλλες ιστοσελίδες

sustainjobs.com A global site for jobseekers and advertisers in the sustainability, climate change and renewable energy fields

Mikround – British recruitment website

Worldwidejobs – Θέσεις εργασίας σ’ όλον τον κόσμο

Telejob (Ελλάδα και Ευρώπη)


Για εργασία σε συγκεκριμένες χώρες μπορείτε να απευθυνθείτε στις σελίδες των αντίστοιχων πρεσβειών

Γαλλία ANPE.FR (Γαλλικός ΟΑΕΔ)

APEC (Γαλλική ένωση προσφοράς εργασίας)

IFA – Institut Français d'Athènes (Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα)

Ιταλία IIC – Instituto Italiano di Cultura (Ιταλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα)

Ισπανία Instituto Cervantes (Ινστιτούτο Θερβάντες)

Si, Spain – Γενικές πληροφορίες για την Ισπανία

Ολλανδία Πρεσβεία της Ολλανδίας στην Ελλάδα

Πληροφορίες για την εργασία στην Ολλανδία

Νορβηγία Καλοκαιρινή εργασία στην Νορβηγία