Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Το Γραφείο Διασύνδεσης παρέχει στους φοιτητές και στους αποφοίτους:

Ενημέρωση για:

 • Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης των Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.
 • Υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Τη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση.
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
 • Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης.

Συμβουλευτική με στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην:

 • Ενδυνάμωση ατομικών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη ικανοτήτων.
 • Λήψη Αποφάσεων.
 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικών Επιστολών.
 • Συνέντευξη Επιλογής Προσωπικού.
 • Ανάπτυξη Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας και προετοιμασίας για την επιτυχή αντιμετώπιση των ειδικών καταστάσεων που διαμορφώνονται στους χώρους εργασίας.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργατικότητας στους χώρους εργασίας.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας και συνεργατικότητας στους χώρους εργασίας.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης των συγκρούσεων.
 • Αντιμετώπιση προσωπικών δυσκολιών που σχετίζονται με τον ακαδημαικό χώρο