ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ / ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Δ. ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


Ατομικά Στοιχεία:
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Αριθμός Ταυτότητας
Φύλο
Τόπος Γέννησης
Ημερομηνία Γέννησης

Μόνιμη Διεύθυνση
Οδός/Αριθμός
Περιοχή/Πολή
Ταχυδρομικός Κώδικας

Προσωρινή Διεύθυνση:
Οδός/Αριθμός
Περιοχή/Πολή
Τ.Κ.
Προσωρινό Τηλέφωνο

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Σταθερό Τηλέφωνο
Κινητό Τηλέφωνο
E-mail

Σπουδές:
Ίδρυμα
Τμήμα
Ιδιότητα
Εξάμηνο Σπουδών
Στρατιωτικές Υποχρεώσεις:
Εκπληρωθείσες Μη Εκπληρωθείσες Ανυπόχρεος Υπηρετώ τώρα
Πότε απολύεσαι;
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Ενδιαφέρεστε για:
1. Προώθηση στην αγορά Εργασίας
2. Ενημέρωση για Μεταπτυχιακές σπουδές
3. Ενημέρωση για Υποτροφίες
4. Ατομική Συμβουλευτική
5. Ενημέρωση για Σεμινάρια, Ημερίδες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
6. Ενημέρωση για προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης
7. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
8. Πρακτική Άσκηση